Det danske arkiv

Testamente Registeret

Det Danske Arkiv

- for danske statsborgers krav og ønsker til eftertid og efterkommere.

Bevarelsen af privatpersoners forventninger og ønsker til

eftertiden, kan registreres med notar og lysningen hos staten.

 

Personers ønsker og forventninger til efterladte i forbindelse med

bortgang, begravelse og ”sidste vilje” er dog ikke en opgave der

kan forventes tilbudt eller varetaget af staten eller herunder

den danske folkekirke.

 

Det danske arkiv, har derfor naturligt påtaget sig denne opgave og

borgerservice

 

Arkivet er gennem årene blevet mere og mere digitaliseret og

opgaven med at tilbyde alle private at registrere og bevarer

”den sidste vilje”, ønsker til bortgang, begravelse, fortrolige

hilsner til efterladte mv. er i dag primært et åbent tilbud til alle - baseret på elektronisk  skanning, bevarelse  og præsentation.

 

Det danske arkiv bevarer herudover også personhenførbare, slægtsrelaterede eller på anden både bevaringsværdige billeder, erindringer, dokumenter mv.

 

Det danske arkiv er efter 2008 opdelt i 3 serviceorganer:

 

· Arkivet for minder

· Bogforlaget

· Arkivet for testamenter

 

 

Tilbuddet om registrering i Det danske arkiv samt søgning i arkivet efter allerede registrerede oplysninger er et åbent tilbud for alle med danske tilhørsforhold eller slægtsbinding.

 

Henvendelse til arkivet kan kun ske skriftligt og vi tilstræber en behandlingstid på maksimalt 2 uger for søgninger.

 

Det danske arkiv meddeler automatisk berørte og ønskede instanser og personer ved dødsfald for at sikre at noterede ønsker og krav bekendgøres og respekteres i videst muligt omfang.

Sådan kontakter du os:

E-mail til  information@testamenteregister.dk